Välkommen till Watreco


Cutout Watreco är ett marknadsstyrt forsknings- och innovationsbolag inom cleantech. Med ett innovativt och hållbart angreppssätt enligt principen "Från Naturen till Industrin", utvecklar och säljer vi energieffektiva produkter och system inom bland annat vattenbehandling. Lösningarna är baserade på den patenterade vortexgeneratorn och teknikplattformen, VPT - Vortex Process Technology. Watreco är verksamma på en global marknad.Realice

Energibesparing

Watrecos fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar. Vi utgår från kundbehoven i kombination med den patenterade vortexgeneratorn. Vår målsättning är att genom nytänkande och ett innovativt synsätt utveckla, sälja och leverera system och lösningar som jobbar med naturen, inte mot den. Vi kallar det - I harmoni med naturen. Inom energibesparingssektorn har vi bl a produkten Realice för ishallar.


Watreco IVG

Watreco IVG löser kalkproblem

Watreco står för nytänkande. Watreco är ett företag som jobbar med vattenbehandling i teknikens och vetenskapens framkant. Vårt patent bygger till stor del på naturens egna principer. Watreco IVG löser kalkproblem och ger minskade kostnader för underhåll i kyltorn och andra industriella processer. Vår Watreco IVG täcker de flesta behov på marknaden vad avser tryck och flöde.OEM

Flexibilitet - skapa en egen OEM-lösning

Vi har inte alltid färdiga lösningar för alla behov. Det löser vi genom kundunika projekt där vi tar fram unika lösningar, specialdesignade för de industriella processer där vi ska lösa energibesparings eller kalkproblem som kan lösas med VPT-teknologin. Vi ansvarar för, och driver OEM-projekt i nära samarbete med våra kunder, från start till mål.Test unit

Osäker? - Börja med att hyra

VPT-tekniken kan ha stor påverkan på många industriella processer. Vissa har vi redan lokaliserat, andra kommer att komma efter hand. Har ni en process där ni tror VPT kan hjälpa er? Inga problem. Ni kan hyra utrustning från vårt standardsortiment och testa er fram i liten skala. Behöver ni hjälp att komma igång finns vi alltid tillhands.VPT - Vortex Process Technology

Den patenterade vortexgeneratorn är grunden i alla våra lösningar. Lösningarna bygger på den förändring som sker då vatten eller en annan vätska utsätts för en kraftig vortexrörelse. Teknologi kallas VPT - Vortex Process Technology. Områden där VPT används är vid avluftning, kalkbehandling, mixning och syresättning.


virvel

Nyheter

2012-12-18

Watreco ställer ut på Arenadagarna 2013 Se Arenadagarna för mer information.
Läs mer

2012-10-26

Intressant artikel som beskriver Watreco's grund ide' Se axiomnews för mer information.
Läs mer
Filmen om Realice

Quicktime Video om RealiceSustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City