Valkommen till Watreco


Cutout Watreco ar ett marknadsstyrt forsknings- och innovationsbolag inom cleantech. Med ett innovativt och hallbart angreppssatt enligt principen "Fran Naturen till Industrin", utvecklar och saljer vi energieffektiva produkter och system inom bland annat vattenbehandling. Losningarna ar baserade pa den patenterade vortexgeneratorn och teknikplattformen, VPT - Vortex Process Technology. Watreco ar verksamma pa en global marknad.Realice

Energibesparing

Watrecos fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar. Vi utgår från kundbehoven i kombination med den patenterade vortexgeneratorn. Vår målsättning är att genom nytänkande och ett innovativt synsätt utveckla, sälja och leverera system och lösningar som jobbar med naturen, inte mot den. Vi kallar det - I harmoni med naturen. Inom energibesparingssektorn har vi bl a produkten Realice för ishallar.


Watreco IVG

Watreco IVG löser kalkproblem

Watreco står för nytänkande. Watreco är ett företag som jobbar med vattenbehandling i teknikens och vetenskapens framkant. Vårt patent bygger till stor del på naturens egna principer. Watreco IVG löser kalkproblem och ger minskade kostnader för underhåll i kyltorn och andra industriella processer. Vår Watreco IVG täcker de flesta behov på marknaden vad avser tryck och flöde.OEM

Flexibilitet - skapa en egen OEM-lösning

Vi har inte alltid färdiga lösningar för alla behov. Det löser vi genom kundunika projekt d�r vi tar fram unika l�sningar, specialdesignade f�r de industriella processer d�r vi ska l�sa energibesparings eller kalkproblem som kan l�sas med VPT-teknologin. Vi ansvarar f�r, och driver OEM-projekt i n�ra samarbete med v�ra kunder, fr�n start till m�l.Test unit

Os�ker? - B�rja med att hyra

VPT-tekniken kan ha stor p�verkan p� m�nga industriella processer. Vissa har vi redan lokaliserat, andra kommer att komma efter hand. Har ni en process d�r ni tror VPT kan hj�lpa er? Inga problem. Ni kan hyra utrustning fr�n v�rt standardsortiment och testa er fram i liten skala. Beh�ver ni hj�lp att komma ig�ng finns vi alltid tillhands.VPT - Vortex Process Technology

Den patenterade vortexgeneratorn ar grunden i alla vara lösningar. Lösningarna bygger p� den f�r�ndring som sker d� vatten eller en annan v�tska uts�tts f�r en kraftig vortexr�relse. Teknologi kallas VPT - Vortex Process Technology. Omr�den d�r VPT anv�nds �r vid avluftning, kalkbehandling, mixning och syres�ttning.


virvel

Nyheter

Under 2013-2016

Det har hänt så mycket så det bästa är att kontakta oss så kan vi informera er direkt.

2012-12-18

Watreco ställer ut på Arenadagarna 2013 Se Arenadagarna för mer information.
Läs mer

2012-10-26

Intressant artikel som beskriver Watreco's grund ide' Se axiomnews för mer information.
Läs mer
Filmen om Realice

Quicktime Video om RealiceSustainable Business Hub Cinns Malm Cleantech City