Kalk


Genom att utsätta vattnet för VPT, förändras dess egenskaper. Det innebär bland annat att kalk omvandlas och mals ner i mindre fraktioner som fälls ut som mikroskopiska kristaller i vattnet. Vidare minskar viskositeten och den elektriska konduktiviteten ökar. Dessutom ökar värmekapaciteten.


Exempel på applikationer

Kyltorn

Med Watrecos IVG-serie får till exempel kyltorn en ökad effektivitet och längre livslängd eftersom kalkavlagringar inte längre byggs upp kring kylelementen. Så lite som ett par millimeters kalkuppbyggnad ger en ökad energiförbrukning med 20-50%. En minskad kalkuppbyggnad ger även lägre underhållskostnader och minskad användning av kemikalier.


Kalkkristaller
Sustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City