Is


Genom den patenterade vortexgeneratorns speciella uppbyggnad uppnår vi fantastiska resultat när det gäller avgasning av alla typer av vätskor. Med avgasning menar vi borttagande av små bubblor som finns i vätskan. Avgasningen uppstår i vortexkammaren där det i centrum av virveln uppstår vakuum. Detta medför att de små bubblor som finns i vätskan kommer att dras mot detta vakuum pga av dess lägre tryck. I centrumsträngen klumpar de små luftbubblorna sig samman och bildar större kluster. Dessa kluster lämnar vätskan, antingen vid tankning till ett annat kärl eller via en luftklocka.


Exempel på applikationer

Istillverkning

Vid istillverkning kan stora mängder energi sparas genom att avlägsna luft ur vattnet. Luften isolerar och gör att vattnet tar längre tid att frysa.


Konstgjord snö

Genom att avgasa vattnet innan det går till snökanonerna skapas bättre förutsättning för snötillverkning. Det går att skapa snö vid högre temperatur och med bättre kvalitet. Snön som skapas blir fluffigare och ligger längre.


is
Sustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City