Om Watreco


Watreco �r ett privat�gt f�retag som startade 2004. Bolaget utvecklar, s�ljer och levererar produkter baserade p� den patenterade VPT teknologin.

Visionen �r att Watreco skall verka p� en global marknad d�r man genom sina l�sningar att bearbeta vatten f�r olika typer av �ndam�l tillfredsst�ller m�nniskors, f�retags och l�nders behov.

Watreco arbetar idag inom följande områden med följande applikationer:

Turning Torso
Sustainable Business Hub Cinns Malm Cleantech City