Forskning & Utveckling


Forskning och utveckling, driven av en stark vilja att producera innovativ och hållbar teknik för den globala marknaden, är fundamentalt för Watreco. F&U utförs både i Watrecos egna lokaler och tillsammans med externa forskningsinstitut och universitet. Arbetet utförs inom tre huvudkategorier:

  • Analys av virvelprocessen i syfte att förstÃ¥ och kvantifiera observerade fenomen samt att optimera tekniken.

  • Identifiera och kvantifiera effekter pÃ¥ det flytande mediet (huvudfokus pÃ¥ vatten än sÃ¥ länge) för att skapa förklaringsmodeller för förändrade egenskaper och för att koppla dem till applikationer.

  • Följa upp och mäta observationer i form av energibesparingar, minskad vattenförbrukning, ökad produktion, reducerad kemikalieanvändning, bättre processprestanda etc. Detta utförs pÃ¥ Watreco men i första hand tillsammans med experter inom det aktuella omrÃ¥det, vetenskaplig expertis och kunder.

De komplexa och biomimetiska formerna inuti Watrecos produkter kräver utveckling även inom produktionsområdet. CAD-teknologi i yttersta framkanten har nyligen börjat användas för både prototyptillverkning och produktion. Specifika komponenter kan utformas för applikationer inom många olika områden, som separata produkter eller som delar av andra produkter (OEM) i samarbete med övrig industri.

R&D
Sustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City