Kunder


Watreco har under en uppbyggnadsfas framförallt arbetat med att leverera system till kunder i det geografiska närområdet. Samtidigt har en dialog förts med potentiella kunder på den globala marknaden för att snabbt kunna utveckla och bygga upp en betydande exportvolym.

Vi arbetar med Partner och Lokala distributörer men även slutkunder inom den privata såväl som den offentliga sektorn.

Har du frågor? Kontakta oss gärna.


Några av våra kunder

Kunder
Sustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City