Miljöpolicy


Alla, såväl individen som företaget, skall känna en övertygelse och ett ansvar för att värna om miljön i alla delar av verksamheten samt i dialogen med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Watreco och dess medarbetare skall ständigt sträva efter att utveckla produkter och skapa lösningar som arbetar med naturen, inte mot den. Det skapar grunden för en hållbar utveckling och möjligheten att lämna ett bestående arv till framtida generationer.

Raps
Sustainable Business Hub Cinns Malmö Cleantech City