Watreco IVG - Löser kalk i industriella processer


IVG

Kalk

Watreco har ett effektivt system för att förhindra kalk i rörlednings system och i industriella processer och i kyltorn. Vår Watreco IVG-serie bygger på den förändring som sker i kalkkristallen när vattnet passerar genom en kraftig vortex. Genom att utsätta kalkkristallen för VPT � Vortex Process Technology förändras kalkkristallen och mals ner i mikroskopiska fraktioner. Kalkpartiklarna kommer att vara kvar i vattnet och följa med ut.IVG

Energieffektivitet

Om man m�ter den �kade energif�rbrukningen i procent per mm kalkavlagring i r�ren f�rst�r man effekten av kalkavlagringarna b�ttre. Endast 2 mm kalkavlagringar kr�ver ungef�r 20% mer energi. Uppg�r bel�ggningen till 7 mm g�r det �t 40-50% mer energi. IVG-serien tar effektivt bort kalk och f�rhindrar att ny kalk bildas i bland annat kyltorn.IVG

Minskat underh�ll

Kalkproblem uppst�r p� flera olika h�ll. Det kan vara i fastigheter d�r varmvattenberedare eller v�rmev�xlare kalkar igen med s�mre verkningsgrad som f�ljd. Det inneb�r �ven en kortare livsl�ngd f�r utrustningen samt �kat underh�ll. Det kan vara kranar och ventiler som kalkar igen med l�ckage som f�ljd. Detta g�ller framf�rallt varmvattenkranar som l�cker till en stor �rlig kostnad.Att v�lja enhet

Watreco IVG-serien finns i tre olika storlekar beroende p� vilket vattenfl�de ni har obelastat i ert vattensystem. Vill du l�sa mer om VPT- Vortex Process Technology klickar du h�r f�r att komma till v�ra sidor om v�r teknologi.

Nedan ser ni specifikationerna och fl�deskurvorna f�r de olika enheterna.


Specifikationer

Watreco IVG 4 Watreco IVG 6 Watreco IVG 10
Max tryck
@ 20℃
16 bar (PN16) 16 bar (PN16) 16 bar (PN16)
Normalt flöde
@ 3-5 bar
4 m3/h 6 m3/h 10 m3/h
Max temperatur 80℃ 80℃ 80℃
L�ngd 376 mm 461 mm 544 mm
Diameter 82 mm 96 mm 120 mm
Vikt 0,32 kg 0,46 kg 0,93 kg
Anslutning: ISO 228-G1" ISO 228-G1" ISO 228-G11/4"
Garanti 2 år 2 år 2 år

Tryck och flödesdiagram

F�deskurvor

Ladda hem


pdf Produktblad, Watreco IVG
Kalk
Sustainable Business Hub Cinns Malm Cleantech City